میهمانان حرم رضویحال من امشب چرا ياران زهر شب بهتر است
 در دلم يك شور و شادي يك صفاي ديـگر است
غم ز قلبم رخت بر بسته  ندارم غصــــــه اي
 آسمان قلبم امشب پر زماه و اخـتـــر است
هاتفي دادم ندا داني ز چيست اين ماجــــــــرا
 چون كه امشب جشن ميلاد امامي ديگــــر است
مهربان ياري كه دنيا از وجودش فيض گـــيرد
نورافشان از قدومش خاوران تا باختـــــر است
پور موسي زاده ختم رسل فرزند زهـــــــــــرا
 كنية او بوالحسن هم نام جدش حيــــــــدر است
او رضا است بر رضاي حق خدا از او رضاست
حجت الله است، امام است شيعيان را رهبر است
ملك ايران از قدومش گشته دارالمؤمنيــــــــــن
مؤمنين را پيشوا بر مستمنـــــــــدان ياور است
کد خبر: 13590
تاریخ مخابره : ۱۳۹۵/۵/۲۲ - ۲۰:۴۹
چاپ خبر