printlogo


«حمایت» در گفت‌وگو با یک حقوقدان بررسی کرد
پرداخت حق‌الوکاله وکیل با شرط نتیجه
یک حقوقدان گفت: در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه، وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد. به این معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله است.

علی اعتمادی، کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسایل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است لذا انتخاب وکیل متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است.
وی با بیان اینکه روش وکالت تضمینی می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قراردادها باشد، افزود: قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی دانسته که شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت موضوع؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است بنابراین هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد را دارد، باید موارد مذکور را رعایت کند.
 وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند
این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه، وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، ادامه داد: بدین معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله است.
وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند زیرا نتیجه پرونده توسط مراجع ذی‌صلاح تعین می‌شود.
اعتمادی عنوان کرد: در ماده 232 قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد.
وی اضافه کرد: لذا در صورتی که موسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند اما اگر در قرارداد به جای نوشتن این مطلب که «حق‌الوکاله به مبلغ ..... ریال تعیین می‌شود و وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند» نوشته شود «حق‌الوکاله به مبلغ ..... ریال تعیین و وصول حق‌الوکاله، مشروط به نتیجه است» نه‌تنها مشکلی وجود ندارد بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قراردادها از آن استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بیان کرد: زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود، اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود، پرونده را نمی‌پذیرد اما وکیل باانگیزه، از هیچ تلاش و کوششی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیتی حاصل نشد، مجددا متضرر شده و  باید حق‌الوکاله را نیز پرداخت کند.

 محاسن تضمین حق‌الوکاله
وی با بیان اینکه برخی وکلا، شأن و شرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره، به مراجعه‌کننده با تاکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد کنند، اظهار کرد: اما در صورتی که وکلا پیگیری و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشند و موفقیتی حاصل نشود، هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه‌جویی، قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون را مقصر دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کنند و با توجیه اینکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه، خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌دانند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان، مجددا متضرر می‌شود.
اعتمادی، شریک شدن وکیل در پیروزی و شکست پرونده؛ اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی؛ عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا زمانی که از پیروزی معقول مطمئن نشده است و نیز عدم نگرانی مراجعان و موکلان از پرداخت حق‌الوکاله با وجود شکست در دادگاه را از جمله محاسن تضمین حق‌الوکاله برشمرد و خاطرنشان کرد: از طریق وکالت تضمینی و حق‌الوکاله به شرط حصول نتیجه می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت را پیمود.