printlogo


راه‌های وصول وجه چک
دارنده چک به منظور وصول وجه آن به بانک مراجعه می‌کند که ممکن است با چند وضعیت رو‎به‎رو شود که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

دارنده چک به منظور وصول وجه آن به بانک مراجعه می‌کند که ممکن است با سه وضعیت رو‎به‎رو شود:
1- کل مبلغ چک دریافت شود؛ که در این فرض چک پاس‎شده محسوب می‎شود.
2- بخشی از مبلغ چک دریافت شود؛ به موجب ماده ۵ قانون صدورچک، بانک به تقاضای دارنده مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک می‎پردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‎شده در پشت چک، آن را به بانک می‎دهد و بانک به درخواست دارنده، کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد می‎کند و در نهایت گواهی کسر موجودی یا همان گواهی دریافت بخشی از مبلغ چک صادر می‎شود.
(چک باید به بانک تحویل شود و این برگه جایگزین لاشه چک خواهد شد)
3- مبلغ چک به صورت کلی دریافت نشود؛ به موجب ماده ۴ قانون صدور چک، بانک به درخواست دارنده فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌کند و گواهی عدم پرداخت صادر می‎شود.
حال بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت، از طریق ۴ شیوه می‎توانیم نسبت به پیگیری چک اقدام کنیم که شامل شکایت کیفری، طرح دعوی حقوقی، اجراییه اداره ثبت و اجراییه
 دادگاه است.