printlogo


شرایط اعطای وکالت در طلاق به زوجه
زوج از دو راه درج در ضمن عقد نکاح و نیز تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی   می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد.

زوج از دو راه می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد:الف) از راه درج در ضمن عقد نکاح؛ عقد نکاح، عقد لازمی است و شروطی نیز که در ضمن آن می‌آید، لازم است؛ بنابراین، عقد وکالت ضمن آن نیز لازم می‌شود و وکالت زن در طلاق، غیرقابل عزل است.ب) از راه تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی؛ عقد وکالت، عقدی جایز است و مرد می‌تواند زن را هر وقت که بخواهد، از وکالت عزل کند؛ بنابراین، مرسوم است که وکالت را در ضمن عقد لازم به زن اعطا می‌کنند.
 
    اعطای وکالت در طلاق به شخص ثالث
به‌طور مثال، اگر شخصی در خارج از کشور بوده و قصد طلاق زن خود را داشته و امکان طلاق دادن او را نداشته باشد، به برادر خود وکالت می‌دهد تا واقعه طلاق را انجام دهد.
 
   اعطای وکالت در طلاق به وکیل دادگستری
وکیل پایه‎یک دادگستری می‌تواند از راه تنظیم وکالت‌نامه الکترونیکی، اقدام به قبول دعاوی طلاق، چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه کند.اما کارآموز وکالت به دلیل اینکه در دعاوی که رسیدگی فرجامی دارد، نمی‌تواند قبول دعاوی کنند و طلاق از جمله دعاوی قابل فرجام است، به هیچ عنوان حق ندارد دعاوی طلاق را قبول کند.
 
    اعطای وکالت در طلاق به دفتر رسمی طلاق
زمانی‌ که زن با وجود اینکه وکالت در طلاق ندارد، اما به دلیل عسر و حرجی که برای او پیش آمده است، تقاضای طلاق داده باشد و دادگاه، حکم طلاق را صادر کند و مرد از حضور در دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق خودداری کند، دادگاه به دفترخانه نیابت می‌دهد تا صیغه طلاق را جاری و زن را مطلقه کند که به نوعی، دفترخانه وکیل زوج جهت اجرای صیغه طلاق است.

     نکات اساسی در حق طلاق
در وکالت‎نامه‌ای که زوج به زوجه در دفترخانه به‌صورت رسمی می‌دهد، باید نکات زیر آورده شود تا این سند جامع و کامل تنظیم شود: وکالت‎نامه باید قابل توکیل به غیر باشد تا زوجه هنگامی که قصد طلاق دارد، بتواند به وکیل متخصص طلاق، توافقی وکالت بدهد تا به نیابت از همسر خود، اقدام به طلاق کند.در وکالت‎نامه بلاعزل که تنظیم می‌شود، باید جهت جلوگیری از بدون اثر شدن آن، حق ضم امین یا وکیل یا انجام از سوی خود زوج، در وکالت‎نامه، ساقط شود.اگر زوجین دارای فرزندی هستند، درباره حضانت، نفقه و ملاقات باید در وکالت‎نامه تعیین تکلیف کنند که در غیر این‌ صورت حضانت بر اساس قانون خواهد بود، مگر اینکه طرفین نزد داور مرضی‌الطرفین به توافق برسند.در وکالت‎نامه حتما به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اشاره کنند، زیرا در صورت اشاره نکردن، زوجین پس از صدور رأی نمی‌توانند بلافاصله به دفترخانه رجوع کرده و صیغه طلاق جاری کنند، بلکه به مدت ۴۴ روز باید صبر کنند تا بتوانند به‌طور رسمی از یکدیگر جدا شوند.در وکالت‎نامه حتما تصریح شود که اجرای صیغه طلاق به هر شکل که باشد، خالی از اشکال نیست.وکالت در طلاق باید حتما محضری، یعنی در سند رسمی باشد؛ خواه ضمن سند ازدواج یا به‌صورت وکالت‎نامه طلاق محضری.